Terapie metodou RUŠ

Terapie metodou RUŠ probíhá v sedě, bez dotyku, za plného vědomí. Klient má zavřené oči, aby si lépe vybavoval situace z dětství a mohl se snáze soustředit.

Nejprve klient pojmenuje prolém, se kterým přišel a formuluje, co očekává od terapie/ co skutečně/opravdu chce. Tento cíl/záměr je velmi důležitý.

Terapeut vede klienta cílenými otázkami co nejrychleji k příčinám jeho problému/problémů a tyto negace se posléze zpracovávají/čistí. Klient opakuje po terapeutovi a plně se soustředí na sebe, na své pocity a jejich změny. Terapeut si vše zapisuje a rychle a přesně vede klienta, aby si problém sám vyřešil. Při čištění negací se dostává klient ke vztahu se svými rodiči/vychovateli, případně sourozenci a dalšími lidmi, hrajícími důležitou roli v jeho dětství. Po vyčištění těchto „základních“ vztahů dojde k odpuštění a klient ví a cítí, že má nádherný vztah se svými rodiči/vychovateli. Často se stává, že si před terapií takovýto stav ani nedovede představit.

Po vyčištění negací se vše ještě kontroluje.

Na terapii se nijak předem nepřipravujte, nic si nepište. Ke všemu se dostaneme spontánně v průběhu terapie.

Sezení trvá cca 3 – 4 hodiny. Více informací o terapiích metodou RUŠ naleznete na oficiálních stránkách metody RUŠ https://www.metodarus.cz/cz/

 Více o mně jako terapeutce metody RUŠ naleznete zde: https://www.metodarus.cz/cz/lenka-sirlova-453/ IMG_7978